Đột nhiên một ngày, bạn muốn dọn dẹp Facebook và xóa toàn bộ nội dung thì tổng hợp dưới đây là một số công cụ có thể giúp bạn hoàn thành công việc này nhanh hơn.

Đây là những công cụ Ngọc sưu tầm và được nhiều người sử dụng nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về bảo mật và Ngọc muốn được miễn trách nhiệm nếu có sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Khác với trang, xóa bạn bè và rời khỏi nhóm

Ngọc dùng tiện ích LOC (đối với Chrome, Edge bấm vào đây để cài đặt). Phiên bản miễn phí của công cụ này có các tính năng sau:

  • Yêu cầu kết bạn: xóa bạn bè theo đợt (bạn chỉ nên xóa 20-50 người bạn mỗi ngày, hiệu quả sẽ rất tốt)
  • Máy quét nhóm: Rời nhóm theo đợt (click và đợi một lúc, các nhóm bạn đã tham gia sẽ xuất hiện, hiệu quả rất tốt)
  • Trình quét trang: Không giống như các trang hàng loạt (hoạt động tốt)
  • Công cụ thay đổi quyền riêng tư: Thay đổi hàng loạt bài đăng (tường) sang chế độ chỉ của tôi (đôi khi xuất hiện lỗi)
  • Message Downloader: Xóa tin nhắn hàng loạt (một số tin nhắn không thể xóa được)

Khi danh sách hiện ra, click chọn 100 hàng/trang (1) rồi nhấn nút Select All (2) để xóa nhanh:

Xóa bình luận, bài viết nhóm, lượt thích

Trên trang cá nhân (giao diện máy tính), nhấn vào Menu (…) và chọn Nhật ký hoạt động.

Có rất nhiều mục Facebook hiển thị ở đây, bạn nhấn vào Comments hoặc Post rồi đăng bình luận trong nhóm (tùy vào nội dung bạn muốn xóa).

Ví dụ: nhấp vào một bình luận. Để xóa nhiều nhận xét, tôi sẽ chọn hộp “Tất cả” > nhấp vào “Xóa”. Để chọn thêm (mặc định là 25), cuộn xuống thanh cuộn phía dưới và các mục cũ hơn sẽ xuất hiện, căn chỉnh khoảng 100 mục và nhấp vào hộp Tất cả > nhấp vào Xóa.

Thực hiện tương tự với các mục khác như xóa lượt thích khỏi bài viết và xóa tag khỏi bạn bè. Bạn chỉ có thể xóa 50-150 bài một lúc để tránh sai sót.

Sử dụng tiện ích mở rộng

Bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng ESUIT | Xóa Hoạt động của tôi cho Facebook™ (có sẵn cho Chrome, Edge) để tự động xóa hàng loạt nhằm giảm mỏi tay. Mỗi lần tôi xóa khoảng 200-300 bài, nghỉ một lát rồi xóa lại.

Rút lại lời mời kết bạn

Để sử dụng trên PC, hãy truy cập https://m.facebook.com/friends/center/requests/outending/
Nhấn F12 hoặc click chuột phải vào vùng trống chọn Inspection -> chọn tab Consle -> dán toàn bộ dòng script vào rồi nhấn Enter.

var inputs = document.getElementsByClassName('_54k8 _52jg _56bs _26vk _2b4n _56bt'); for(var i=0; i<inputs.length;i++) {inputs[i].click();}

Lặp lại bước 2 nhiều lần cho đến khi mọi thứ được khôi phục.

hủy đăng ký

Có công cụ unlike và unfriend nhưng không có mục unfollow. Để hủy hàng loạt, mở trang Facebook trên máy tính nhấn F12 hoặc chuột phải vào vùng trống chọn Kiểm tra -> chọn tab Consle -> dán toàn bộ dòng script rồi nhấn Enter:

/*
	Script by JayremntB, 2021
	Unfollow all strangers
	Please copy all the code to make sure that you will not get any errors
 */

// You can change time delay below or not (in milliseconds, 1 s = 1000 ms)
let delayTime = 0;

// process, please don't modify
let _0x45cf=['Get\x20list\x20following...','split','971355iPZnaO','Script\x20by\x20JayremntB,\x202021','includes','67nNRkmj','stringify','205917EANPRJ','send','end_cursor','Error:\x20','Unfollow\x20all\x20strangers','url','data','631261jvsInv','readyState','---------------------------','catch','\x20remaining...\x20(profile:\x20','21374TAQUWb','push','forEach','https://www.facebook.com/api/graphql/','👉\x20Unfollowed\x20','onreadystatechange','1CRuZsk','pageItems','GET','has_next_page','Starting...','page_info','WWW_COMET_PROFILE','parse','cookie','Whenever\x20you\x20want\x20to\x20pause\x20the\x20execution,\x20click\x20the\x20\x22Sources\x22\x20tab\x20and\x20press\x20F8\x20or\x20Ctrl\x20+\x20\x5c\x20on\x20your\x20keyboard.','Loaded\x20successfully.\x20Start\x20unfollowing...','2153QSKAQd','ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery','263GjANvl','🔄\x20Loaded\x20','status','responseText','PROFILE','length','c_user','node','CometUserUnfollowMutation','log','warn',':2356318349:33','append','then','308xBHDXp','app_collection:','open','3477NjCeOO','text','RelayModern','POST','string','2272607AgqDvT'];let _0x11b2=function(_0x39d11a,_0xe5e815){_0x39d11a=_0x39d11a-0x188;let _0x45cfc5=_0x45cf[_0x39d11a];return _0x45cfc5;};let _0x472520=_0x11b2;(function(_0xe52078,_0x24edd3){let _0x25873a=_0x11b2;while(!![]){try{let _0x727b9c=parseInt(_0x25873a(0x1b4))*-parseInt(_0x25873a(0x188))+-parseInt(_0x25873a(0x1b2))*-parseInt(_0x25873a(0x1c2))+parseInt(_0x25873a(0x193))*parseInt(_0x25873a(0x1a1))+parseInt(_0x25873a(0x195))+-parseInt(_0x25873a(0x1a7))*-parseInt(_0x25873a(0x19c))+parseInt(_0x25873a(0x190))+-parseInt(_0x25873a(0x18d));if(_0x727b9c===_0x24edd3)break;else _0xe52078['push'](_0xe52078['shift']());}catch(_0x217478){_0xe52078['push'](_0xe52078['shift']());}}}(_0x45cf,0xaef71));let fbDtsg=require('DTSGInitialData')['token'],uid=document[_0x472520(0x1af)][_0x472520(0x18f)](';')['find'](_0x40c597=>_0x40c597[_0x472520(0x192)](_0x472520(0x1ba)))[_0x472520(0x18f)]('=')[0x1];(()=>{let _0x3cbdf2=_0x472520;console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x19e)),console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x191)),console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x199)),console['log'](_0x3cbdf2(0x19e)),console[_0x3cbdf2(0x1be)](_0x3cbdf2(0x1b0)),console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x1ab)),console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x18e));let _0x2c4bb4=[],_0x47100a=![],_0x2b92ee=_0x43864d=>{let _0x34c4f6=_0x3cbdf2;loadFollowList(uid,_0x43864d)[_0x34c4f6(0x1c1)](_0x5825a7=>{let _0x491cf4=_0x34c4f6;let _0x40fa7a=_0x5825a7['edges'],_0x4b73d0=_0x5825a7[_0x491cf4(0x1ac)];_0x40fa7a[_0x491cf4(0x1a3)](_0x5ae8fb=>{let _0x1ad90c=_0x491cf4;_0x2c4bb4[_0x1ad90c(0x1a2)]({'isPage':![],'id':_0x5ae8fb[_0x1ad90c(0x1bb)][_0x1ad90c(0x1bb)]['id'],'name':_0x5ae8fb[_0x1ad90c(0x1bb)]['title'][_0x1ad90c(0x189)],'url':_0x5ae8fb[_0x1ad90c(0x1bb)][_0x1ad90c(0x19a)]});}),console['log'](_0x491cf4(0x1b5)+_0x2c4bb4[_0x491cf4(0x1b9)]+'\x20following.\x20Still\x20loading...'),_0x4b73d0[_0x491cf4(0x1aa)]?_0x2b92ee(_0x4b73d0[_0x491cf4(0x197)]):(console['log'](_0x491cf4(0x1b1)),(async()=>{let _0x26047c=_0x491cf4;let _0x13f22b=0x1;for(let _0x3420df of _0x2c4bb4){await unfollowNotFriend(_0x3420df['id']),console[_0x26047c(0x1bd)](_0x26047c(0x1a5)+_0x3420df['name']+'.\x20'+(_0x2c4bb4['length']-_0x13f22b)+_0x26047c(0x1a0)+_0x3420df[_0x26047c(0x19a)]+')'),_0x13f22b++,await new Promise(_0x4ae519=>{setTimeout(_0x4ae519,delayTime);});}console['log']('👌\x20DONE!');})());});};_0x2b92ee('');})();function loadFollowList(_0x451873,_0x583304='',_0x4f0425=0x8){return new Promise((_0x19457e,_0x17a763)=>{let _0x40fe68=_0x11b2;request(_0x40fe68(0x18b),_0x40fe68(0x1a4),{'fb_api_caller_class':_0x40fe68(0x18a),'fb_api_req_friendly_name':_0x40fe68(0x1b3),'variables':{'count':_0x4f0425,'cursor':_0x583304,'scale':0x1,'search':null,'id':btoa(_0x40fe68(0x1c3)+_0x451873+_0x40fe68(0x1bf))},'doc_id':0xd898ee14f2da4,'fb_dtsg':fbDtsg})[_0x40fe68(0x1c1)](_0x33ed53=>{let _0x4458da=_0x40fe68;try{let _0x316b91=JSON[_0x4458da(0x1ae)](_0x33ed53)[_0x4458da(0x19b)];_0x19457e(_0x316b91[_0x4458da(0x1bb)][_0x4458da(0x1a8)]);}catch(_0x34ecda){_0x17a763(_0x34ecda);}})[_0x40fe68(0x19f)](_0x17a763);});}function unfollowNotFriend(_0x1d3f08){return new Promise((_0x5b25c4,_0x40b7f7)=>{let _0x1866a3=_0x11b2;request('POST','https://www.facebook.com/api/graphql/',{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x1866a3(0x18a),'fb_api_req_friendly_name':_0x1866a3(0x1bc),'variables':{'action_render_location':_0x1866a3(0x1ad),'input':{'subscribe_location':_0x1866a3(0x1b8),'unsubscribee_id':_0x1d3f08,'actor_id':uid,'client_mutation_id':'7'},'scale':0x1},'doc_id':0xd1a57d1fa7da0})[_0x1866a3(0x1c1)](_0x5b25c4)[_0x1866a3(0x19f)](_0x40b7f7);});}function request(_0x25a5ba,_0x460347,_0x4486f3){let _0x110c54=_0x472520;let _0x55c877=new FormData();if(_0x25a5ba==='POST')for(let _0x171cef in _0x4486f3){_0x55c877[_0x110c54(0x1c0)](_0x171cef,typeof _0x4486f3[_0x171cef]===_0x110c54(0x18c)?_0x4486f3[_0x171cef]:JSON[_0x110c54(0x194)](_0x4486f3[_0x171cef]));}else{if(_0x25a5ba===_0x110c54(0x1a9)&&typeof _0x4486f3!=='undefined'){_0x460347+='?';for(let _0x395ab7 in _0x4486f3){_0x460347+=_0x395ab7+'='+encodeURI(_0x4486f3[_0x395ab7])+'&';}}}return new Promise((_0x37f7e6,_0x23519f)=>{let _0x3dbfc6=_0x110c54,_0x411223=new XMLHttpRequest();_0x411223['responseType']=_0x3dbfc6(0x189);try{_0x411223[_0x3dbfc6(0x1c4)](_0x25a5ba,_0x460347),_0x411223[_0x3dbfc6(0x196)](_0x55c877),_0x411223[_0x3dbfc6(0x1a6)]=function(){let _0x48a9f9=_0x3dbfc6;if(_0x411223[_0x48a9f9(0x19d)]===0x4){if(_0x411223[_0x48a9f9(0x1b6)]!==0xc8)_0x23519f(_0x48a9f9(0x198)+_0x411223[_0x48a9f9(0x1b6)]);else _0x37f7e6(_0x411223[_0x48a9f9(0x1b7)]);}};}catch(_0x540e4c){_0x23519f(_0x540e4c);}});}

Cập nhật thêm.

Link chia sẻ nhanh:

Trạng thái bảo vệ của DMCA.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here